3.12.08

અમેરિકાનો રાષ્ટ્રીય ધ્વજઃ Made in China

આવુતો કદાચ અમેરિકા જ કરી શકે. આપણે તો આને આપણા દેશનુ અપમાન જ કહિયે. હા, તમે તસ્વીરમાં જે જોઇ રહ્યા છો એ ખરેખર સાચુ છે. આ તસ્વીર દીલ્લીમાં આવેલ અમેરિકન ઇનફર્મેશન સેંટરની છે જ્યાં ૫ નવેમ્બરના રોજ ઓબામાંના વિજયનો આનંદ મનાવાતો હતો ત્યારે પોલીથીનના બનેલા, મેડ ઇન ચાઇના લખેલા અમેરિકાના સેંકડો ઝંડા (રાષ્ટ્ર ધ્વજ) ત્યાં લગાવ્યા હતાં. અને બધા પર મેડ ઇન ચાઇનાના આવાજ માર્કા લાગેલા હતા. પોતાના દેશના ઝંડા પણ બીજે બને છે એની પાછળનુ કારણ સ્પષ્ટ છે, અમેરિકાની પ્રદૂષણ નિયંત્રણ નીતી. આવાજ કારણો સર અમેરિકા જેવા વિકસીત દેશને લાગે છે કે આવા નાના-નાના કામો પાછળ પોતાની તાકાતા અને સમય ખર્ચ ના કરવો જોઇએ. કદાચ એટલેજ પોતાના દેશનુ સમ્માન ગણાતા રાષ્ટ્ર ધ્વજ પણ બીજા દેશ માંથી સસ્તામાં ઉઠાવી લીધા હશે. આવુ ન બને એટલે જ બાપુએ ખાદી પર જોર મુક્યું હશે.

2 comments:

Hardip said...

Amerika jetlu kare atlu ochu che.

Pinki said...

very nice !!!