4.12.08

જુઓને કેટલાં સહનશીલ !

ભારતમાં અવારનવાર થતા આતંકવાદી હુમલા સામે દેશના નેતાઓનુ કુણુ વલણ ખરેખર આશ્ચર્ય જગાડે છે, છેલ્લા થોડા દિવસોથી એવા ભણકારા થઇ રહ્યા છે કે આતંકવાદને નાથવા આપણા તરફથી કોઇ પગલા ભરાશે. ખૈર, એતો આવનાર સમય બતાવશે પરંતુ અત્યાર સુધી દેશમાં થયેલા હુમલા માટે ઉદાસીનતા દાખવનાર તમામને કૃષ્ણ દવેનો જોરદાર કટાક્ષ. 

શું ફેર પડે છે !

પાંચ, પચીસ, પચાસ કે પાંચસો !

આપણે તો એમનાં પેટનું પાણીયે નથી હલાવી શકતાં.
જુઓને કેટલાં સહનશીલ !


એમ કાંઈ અકળાઈ ના ઊઠે નાની નાની વાતોમાં, પેલાઓની જેમ -
તે ઢાળી દે બે ટાવરોનાં બદલામાં બે-ચાર દેશોને !!!

- કૃષ્ણ દવે

4 comments:

Mukesh said...

જુઓને કેટલાં સહનશીલ !
એમ કાંઈ અકળાઈ ના ઊઠે નાની નાની વાતોમાં, પેલાઓની જેમ -
તે
ઢાળી દે બે ટાવરોનાં બદલામાં બે-ચાર દેશોને !!!
બહુ સુંદર…આપણા દેશના નેતાઓની સહનશક્તિ ને ધન્યવાદ…
‘મુકેશ’

Anonymous said...

શું ફેર પડે છે !…
આપણે તો એમનાં પેટનું પાણીયે નથી હલાવી શકતાં.
જુઓને કેટલાં સહનશીલ !
એમ કાંઈ અકળાઈ ના ઊઠે નાની નાની વાતોમાં, પેલાઓની જેમ…
સરસ કટાક્ષ છે આપણા નેતાઓ ઉપર!

Sachin Agarwal said...

Please add an indian languages readers support to your blog. So that people like me who do not know Gujrati languages can also read it.
regards,

sachin agarwal
blogs at
www.openxcess.blogspot.com

Shruti Patel said...

https://thanganat.com

Thanganat | Gujarati Songs : Play Old, New, Latest, mp3 Music Online Free on Thanganat.com is one of the first professional web site that started offering free Gujarati MP3 songs online. It has good collection songs with best user interface compared to the rest of the website they offer free music streaming. Personally https://thanganat.com is my favorite Gujarati web site to listen all the latest Gujarati songs that includes Gujarati MP3 Movie Songs, Gujarati MP3 Love Songs, Gujarati MP3 Garba, Gujarati MP3 Devotional Songs, Gujarati MP3 Ghazals, Gujarati MP3 Lok geet and many more.

The best part of this website is you can add many songs in one queue and enjoy continuing listening of Gujarati songs. Having search, sort, filter, category wise selection are attracting peoples.

The downside of the web site is the lack of huge collections of album, the number of album is small but if you are looking only best or latest Gujarati MP3 songs then https://thanganat.com is the best place to play around.